Home  >  Products  >  Medicine and material intermediates  > Cis - 4 - cyclohexanol hydrochloride

Cis - 4 - cyclohexanol hydrochloride

顺式-4-氨基环己醇盐酸盐

中文名称:顺式-4-氨基环己醇盐酸盐

英文名称:4-aminocyclohexan-1-ol

CAS: 56239-26-0

结构式: